Werkwijze

Boekhouding cyclus

werkwijze_cycle

FINSC Accounting werkt graag efficiënt en daardoor zoveel mogelijk via het internet. Je stuurt ons periodiek alle benodigde gegevens per email of via een upload in de Cloud. Je dient de documenten dus eerst in te scannen.

Hieronder vind je een overzicht van de documentatie die FINSC Accounting van je nodig heeft voor het verzorgen van de boekhouding en belastingaangiften. Kan zijn dat niet alle documentatie op jouw onderneming van toepassing is.


Algemene gegevens bij aanvang van onze samenwerking:

 • Kopie uittreksel KvK
 • Kopie ID
 • Kopie VAR-verklaring
 • Kopie jaarstukken voorgaand jaar
 • Kopie aangiften Inkomstenbelasting voorgaand jaar
 • Kopie aangiften Omzetbelasting voorgaand periode
 • Kopie getekende offerte
 • Kopie getekende samenwerkingsovereenkomst


Financiële administratie:

 • Inkoopfacturen
 • Declaratiefacturen
 • Contant betaalde bonnen
 • Bankafschriften op chronologische volgorde
 • Registratie van de zakelijk gereden kilometers met privéauto
 • Eventueel registratie van zakelijke uren (t.b.v. urencriterium)
 • Correspondentie met de Belastingdienst


Aanvullende documentatie:

 •  Kopie jaaropgave loon
 • Kopie jaaropgave hypotheek (i.v.m. hypotheekrente aftrek)
 • Kopie huurovereenkomst bedrijfspand
 • Kopie kredietovereenkomsten met de bank
 • Kopie leaseovereenkomsten
 • Kopie verzekeringsovereenkomsten