Tarieven

Administratie voor ZZP'ers in de zorg

tarieven_zorg

 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Verwerken van de financiële administratie
 • Opstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Eventueel uitstel IB-aangifte aanvragen bij de Belastingdienst
 • Opstellen van tussentijdse rapportages
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Beantwoorden van administratieve vragen
 • Fiscaal advies
 • Gratis aanmaken Cloud account
 • Geen opzegtermijn
€ 59,95 p/m

Administratie voor overige ZZP'ers

tarieven_administratie

 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Verwerken van de financiële administratie
 • Opstellen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Eventueel uitstel IB-aangifte aanvragen bij de Belastingdienst
 • Opstellen van tussentijdse rapportages
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opstellen en indienen van de aangifte omzetbelasting
 • Beantwoorden van administratieve vragen
 • Fiscaal advies
 • Gratis aanmaken Cloud account
 • Geen opzegtermijn
€ 69,95 p/m

Salaris- en personeelsadministratie*

tarieven_salaris

 • Opzetten en inrichte van de salaris- en personeelsadministratie
 • Verwerken en controleren van de personeels- en salarismutaties
 • Verwerken en controleren van de personeels- en salarismutaties
 • Digitaal aanleveren van de betaalstaten en loonjournaalposten op maandbasis
 • Digitaal aanleveren en verzorgen van de aangiften loonheffing op maandbasis
 • Opstellen van relevante rapportages
 • Eén keer per jaar digitaal aanleveren van de jaaropgave
 • Bijhouden digitaal personeelsdossiers (waaronder verlof- en verzuimregistratie)*

* eenmalige opstartkosten online salarisadministratie € 78,51

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

€ 14,- per medewerker p/m