Salaris- en personeelsadministratie

Door het uitgebereide loonsoftwarepakket waar FINSC Accounting gebruik van maakt, zijn wij in staat de meest uitgebreide verloningen met meerdere inhoudingen en toeslagen voor je te verzorgen. Periodiek ontvangt je van ons digitaal de loonstroken voor jouw medewerkers. Tevens verzorgen wij voor je de periodieke afdracht van loonbelastingen en premies.

Voor het verwerken van jouw salarisadministratie werkt FINSC Accounting met het online salarispakket Exactonline.nl. Desgewenst biedt dit pakket cliënten de mogelijkheid zelf hun personeels- en salarismutaties bij te houden. FINSC Accounting verzorgt vervolgens de salarisverwerking.

 
Wij verrichten de volgende salarisadministratieve werkzaamheden:

  • Verwerken en controleren van de personeels- en salarismutaties;
  • Digitaal aanleveren van de loonstroken op maandbasis;
  • Digitaal aanleveren van de betaalstaten en loonjournaalposten op maandbasis;
  • Digitaal aanleveren en verzorgen van de aangiften loonheffing op maandbasis;
  • Één keer per jaar digitaal aanleveren van de jaaropgave;
  • Boeken van de loonjournaalposten in de financiële administratie;
  • Opstellen van relevante rapportage op kwartaalbasis;
  • Bijhouden digitaal personeelsdossiers (waaronder verlof- en verzuimregistratie).