Als (startende) zzp’er geen inkomstenbelasting tot een winst van € 23.495,-

Als (startende) zzp’er geen inkomstenbelasting tot een winst van € 23.495,-

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet dan hoef je als zzp’er over een winst tot € 23.495 geen inkomstenbelasting betalen. Als je meer winst maakt kan dit bedrag ook nog oplopen (o.a. door toepassing van andere aftrekposten). Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen leg ik je eenvoudig uit.

Uitgangspunt
Kees is startende zzp’er met een te verwachten winst uit onderneming (geen B.V.) over 2015 van € 23.495. Hierbij hou ik geen rekening met andere aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook ga ik in deze berekening er vanuit dat hij geen andere inkomsten heeft behalve inkomsten uit winst uit onderneming.

Belastingvoordeel 1: Zelfstandigenaftrek

Allereerst beginnen we met de grootste aftrekpost. De zelfstandigenaftrek.
Kees voldoet aan de voorwaarden om  zijn activiteiten te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur aan activiteiten voor zijn onderneming (let op hier vallen ook de niet-productieve uren zoals je administratie doen onder). Hierdoor heeft hij recht op een winstvrijstelling van € 7.280. Dit bedrag mag hij van zijn winst aftrekken.

Starters
Deze aftrekpost valt hoger uit als je starter bent en aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet. Dan heb je recht op een aanvullende aftrekpost van € 2.123. In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat Kees een starter is en aan de voorwaarden voldoet.

Belastingvoordeel 2: MKB-winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2015 14%. Ongeacht de hoogte van je winst. Om hiervoor in aanmerking te komen hoef je niet te voldoen aan het urencriterium. Criterium is wel dat jouw ondernemersactiviteiten als winst uit onderneming zijn te kwalificeren. In het voorbeeld van Kees bedraagt de MKB winstvrijstelling € 1.973 over de belastbare winst.

Belasting voordeel 3: Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook zelfstandigen komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor mensen jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd en minder dan € 19.822 aan belastbaar inkomen uit werk en woning (dus winst na ondernemersaftrek) is dat in 2015 een bedrag van € 2.203. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat Kees jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. En geen andere inkomsten heeft dan winst uit onderneming.
Indien je andere inkomsten hebt zoals een parttime baan dan wordt deze heffingskorting vaak al (maandelijks) in de salarisberekeningen betrokken.

Arbeidskorting
Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op een korting op de te betalen belasting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. Bij de winst (voor ondernemersaftrek) van Kees van € 23.495 bedraagt de arbeidskorting € 2.220.

De berekening
In het voorbeeld van Kees kom je in 2 stappen tot de te betalen belasting. Allereerst berekenen we de belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1)

Winst uit ondernemingAf: zelfstandigenaftrek

Af: startersaftrek

Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling

Af: MKB-winstvrijstelling

Belastbare inkomsten uit werk en woning

23.4957.280

  2.123

14.092

  1.973

12.119

Vervolgens berekenen we aan de hand van dit inkomen
de te betalen belasting over box1:
Belastingschijf 1 (36,5% over 12.119)Algemene heffingskorting

Arbeidskorting

 4.4232.203

 2.220
0

Ik heb een hogere winst, zijn er nog meer aftrekposten?
Ja, in deze berekening heb ik nog geen rekening gehouden met de oudedagsreserve of privé aftrekposten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheekrenteaftrek etc. Hierdoor kan je over een hogere winst nog geen belasting verschuldigd zijn! Daarnaast heb je over een hogere winst ook recht op een hogere mkb winstvrijstelling, waardoor je op die manier verhoudingsgewijs minder belasting betaalt.

Tot slot

Bovenstaande berekening geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Hou wel rekening met een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook de omzetbelasting valt buiten bovenstaand verhaal.

Heb je hulp nodig bij het berekenen van je fiscale voordelen?
Mocht je hulp nodig hebben bij het berekenen van je fiscale voordelen, FINSC Accounting ondersteunt je graag hierbij.

Bron: (boekhoudbundel.nl)

468 ad

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *